PORTFÓLIO 

referenčné stavby

Všeobecné údaje o firme LOXODONTA, s.r.o.

LOXODONTA, s.r.o. bola založená v roku 2016 za účelom realizácie väčších projektov. Tento rok začala pripravovať svoj vlastný developerský projekt na Žitnom ostrove. Konatelia sú Ing. Magda Želeňáková a Jozef Fejda. Firma je orientovaná na komplexné riešenie bytových domov a rôznych budov pozemného staviteľstva, taktiež je pokračovateľom frmy Sibaz, s ktorou spolupracovali aj pri realizácii zateplenia 3 bytových budov na projekte Perla Ružinova.

Pracovné zameranie firmy

- kompletné rekonštrukcie budov na kľúč, development


TOMÁŠIKOVA - 67 apartmánov

Rezidenčný projekt Tomášikova.sk realizuje spoločnosť Downtown Invest Slovakia s.r.o. dcérska spoločnosť Downtown Invest s.r.o., ktorá aktívne pôsobí na Českom trhu, ako developer a investor rezidenčných nehnuteľností.

Tomášikova.sk prináša príjemné bývanie v lukratívnej lokalite Ružinova, je situovaná v blízkosti centra mesta, na dohľad od známeho jazera Kuchajda a administratívnych centier a v pešej dostupnosti populárnej Farmárskej tržnici.

Všeobecné údaje o firme SIBAZ, spol. s r.o.

 • Majiteľka firmy
 • Pracovné zameranie firmy Kvalifikácia pracovníkov

Firma vlastní...

Vybrané projekty

 1. GEOSAN

 2. ONE FASHION OUTLET VODERADY – NÁKUPNÉ CENTRUM

 3. SBAJ INMART, BARDEJOV

 4. ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU

  NA UL. SEBERÍNIHO 15-19, BRATISLAVA

 5. ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU

  NA UL. RIAZANSKÁ 56-62, BRATISLAVA

 6. ZVOS – ZEMPLÍNSKA VEĽKOOBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ

 7. BYTOVÝ DOM HODVÁBNA ULICA, TREBIŠOV

 8. BYTOVÝ DOM TYRŠOVÁ ULICA, SOBRANCE

 9. VÝSTAVBA VIACÚČELOVEJ TELOCVIČNE

  POLYFUNČKNÁ HALA SABINOV

 10. STAVBA: SCA HYGIENE PRODUCTS GEMERSKÁ HÔRKA

 11. VÝSTAVBA OBCHODNÉHO KOMPLEXU NEO TREBIŠOV

 12. PARFE INTERSPORT PREŠOV

 13. KOMPLETNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU KOŠKOVCE. VYBRANÉ POHĽADY NA OBJEKTY, KDE FIRMA SIBAZ REALIZOVALA STREŠNÉ PLÁŠTE VRÁTANE SVETLÍKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

...Súpis projektov


Všeobecné údaje o firme SIBAZ, spol. s r.o.

a./ Majiteľka firmy: Ing. Albína Želeňáková, CSc.

V roku 2001 bola založená firma SIBAZ spol. s r.o., ktorej 100% konateľom a vlastníkom je Ing. Albína Želeňáková, CSc.. Firma je orientovaná na problematiku plochých striech, priemyselných fasád a dodatočného zatepľovania bytových domov a rôznych budov pozemného staviteľstva. V roku 1993 bola založená firma - SIB - ktorá je v plnom rozsahu orientovaná na problematiku plochých striech a priemyselných fasád. V roku 2001 bola založená firma SIBAZ spol. s r.o., ktorej 100% konateľom a vlastníkom je Ing. Albína Želeňáková, CSc. s rovnakou pracovnou orientáciou ako firma SIB.

b./ Pracovné zameranie firmy

- komplexná realizácia nových skladieb strešných plášťov, vrátane tepelnoizolačných, hy-droizolačných a klampiarskych prác
- komplexná realizácia rekonštrukcií starých hydroizolačných systémov plochých striech s možnosťou dodatočného zateplenia

- klampiarske práce
- vegetačné strechy a parkoviská
- expertízna činnosť, prieskumy stavieb, projekčná činnosť
- spádovanie striech ľahčeným polystyrénovým betónom
- priemyselné fasády
- sadrokartónové konštrukcie
- podlahy z polybetónu
- dodávka a montáž fasádnych panelových systémov – RUUKKI, Kingspan, Trimo
- komplexná realizácia dodatočného zatepľovania bytových domov a rôznych budov pozemného staviteľstva
- stavebná činnosť

c./ kvalifikácia pracovníkov :

Pracovníci firmy sú dôsledne zaškolení firmou KONTRAKTING, RAVAGO, NOVAGLASS, VE-DAG a SIKA na práce s hydroizolačnými a tepelnoizolačnými materiálmi. Firma na svoje práce dáva záruku 10 rokov. Ročne sa zaizoluje vyše 50 000 m2 plochých striech. Vo väčšine prípadov ide o kompletné dodávky strešných plášťov so spádovaním, zateplením, vrchnou hydroizoláciou a klampiarskymi prácami a svetlíkmi.

V oblasti priemyselných fasád je firma zameraná na realizáciu fasád BRUCHA, KINGSPAN, TRI-MO, RANNILA.
V oblasti zatepľovania budov pracujeme so systémami JUBIZOL, BAUMIT, STOMIX, TERRANO-VA.

Firma vlastní:

a) LICENCIU na vykonávanie prác dodatočného zatepľovania číslo: P/038/97 pre systém KG NOBANORD

b) LICENCIU na vykonávanie prác dodatočného zatepľovania číslo: P/039/97 pre systém ROOFTHERM

c) OPRÁVNENIA k realizácii: strešného fóliového systému: VEDAG, FLAGON, NOVAGLASS, SIKA, SOPREMA atď.

d) OPRÁVNENIE k realizácii: zatepľovacieho systému: JUBIZOL.

e) Firma vlastní certifikáty zabudovaných materiálov od firiem
NOVAGLASS - FLAGON, VEDAG, HYDROLEN, SIKA, NORD BITUMI atď.


Vybrané projekty

(1) GEOSAN - VÝSTAVBA LUXUSNÝCH BYTOVÝCH DOMOV V BRATISLAVE CONDOMINIUM RENAISSANCE

Výstavba bytových domov Bratislava, Karlova Ves, Dlhé Diely (Condominium Renaissance) - kompletná dodávka zateplenia obvodových plášťov a kompletná dodávka plochých striech, balkónov, terás, loggií a vegetačných striech.

Preinvestovaný finančný objem: 760 000,00 eur bez DPH

(2) ONE FASHION OUTLET VODERADY – NÁKUPNÉ CENTRUM

Zateplenie obvodového plášťa 8000 m2 a kompletná dodávka strešného plášťa 20 000 m2 vrátane klampi-arskych prvkov a kompletnej projektovej dokumentácie riešenia všetkých detailov.

Preinvestovaný finančný objem: 1 340 000,00 eur bez DPH

(3) SBAJ INMART, Bardejov

Rekonštrukcia výrobnej haly závodu SBAJ INMART, Bardejov – Projekt obnovy obalových konštrukcií. Dodávka a montáž kontaktného zatepľovacieho systému 10 000 m2
Dodávka a montáž zateplenia strešného plášťa 22 000 m2, Výmena strešných svetlíkov 680 m2, Kompletná výmena okien a garážových vrát a statické zabezpečenie stavby.

Preinvestovaný finančný objem: 1 946 004,26 eur bez DPH

(4) Zateplenie bytového domu na ul. Seberíniho 15-19, Bratislava

Kompletná obnova obvodového plášťa a kompletná rekonštrukcia strešného plášť vrátane zateplenia a klampiarskych prác.
Kompletná obnova výťahových šácht.

(5) Zateplenie bytového domu na ul. Riazanská 56-62, Bratislava

Kompletná obnova obvodového plášťa a kompletná rekonštrukcia strešného plášť vrátane zateplenia a klampiarskych prác.

Kompletná obnova výťahových šácht.

(6) ZVOS – Zemplínska veľkoobchodná spoločnosť

Rekonštrukcia administratívnej budovy
Kompletné zateplenie obvodového plášťa
Kompletné zateplenie strešného plášťa vrátane klampiarskych prvkov
Rekonštrukcia strechy nad vstupom - dodávka a montáž novej oceľovej konštrukcie vrátane príslušných klampiarskych prvkov

(7) Bytový dom Hodvábna ulica, Trebišov

Rekonštrukcia strešného plášťa, vrátane zateplenia systémom PUR Gedatherm
Rekonštrukcia zateplenia výťahových šácht vrátane výmeny okien a dverí a rekonštrukcia odvetrávacích šácht s montážou ventilačných turbín LOMANCO.

(8) Bytový dom Tyršová ulica, Sobrance

Demontáž pôvodnej drevenej konštrukcie strechy
Zateplenie strešného plášťa polystyrénom hr. 100 mm
Realizácia spádovej vrstvy z ľahčeného polystyrénového betónu
Realizácia dvojvrstvového hydroizolačného systému z modifikovaného asfaltového pásu NOVAGLASS Rekonštrukcia odvetrávacích šácht s montážou ventilačných turbín LOMANCO
Kompletná dodávka klampiarskych prvkov

(9) Výstavba viacúčelovej telocvične 

Polyfunčkná hala Sabinov dodávka na kľúč celej stavby

(10) STAVBA: SCA HYGIENE PRODUCTS GEMERSKÁ HÔRKA

demontáž pôvodnej strešnej konštrukcie 

montáž novej strešnej konštrukcie 

montáž sadrokartónovej požiarnej obvodovej steny 

demontáž pôvodného obvodového plášťa montáž nového obvodového plášťa – sendvičové panely typ BRUCHA

(11) VÝSTAVBA OBCHODNÉHO KOMPLEXU NEO TREBIŠOV

(12) Parfe Intersport Prešov

(13) Kompletná obnova bytového domu KOŠKOVCE

Zateplenie strešného a obvodového plášťa, klampiarske prvky, odkvapový chodník, loggie a rekonštrukcia žumpy.

VYBRANÉ POHĽADY NA OBJEKTY, KDE FIRMA SIBAZ REALIZOVALA STREŠNÉ PLÁŠTE VRÁTANE SVETLÍKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

SÚPIS PROJEKTOV

ZŠ MRŠ TREBIŠOV 

plocha: 1200 m2
materiál: NOVAMINERAL, POLIBIT


MŠ VEĽKÉ KAPUŠANY

plocha: 650 m2
materiál: NOVAMINERAL, POLIBIT


OBCHODNÁ AKADÉMIA TREBIŠOV 

plocha: 1 400m2
materiál: FLEXGUM P-min., FLEXGUM P


SOU STROJÁRSKE SNINA 

plocha: 2 400m2
materiál: NOVAMINERAL,POLIBIT


ZEMPMILK MICHALOVCE
tel.:056/64415299 

plocha: 100m2
materiál: NOVABOND,NOVATER,POLYBETON


NsP TREBIŠOV 
tel.:056/6722461 Ing. Hric 

plocha: 5 000 m2
materiál: NOVAMINERAL, NOVATER, POLYBETÓN


ZDRAVOTNÉ STREDISKO PARCHOVANY
tel.:056/6722461 Ing. Hric 

plocha: 800 m2
materiál: NOVAMINERAL,POLIBIT,POLYBETÓN


SOU STAVEBNÉ MICHALOVCE
tel.:056/6445685 Ing. Blažko 

plocha: 5 100m2
materiál: NOVAMINERAL, POLIBIT, POLYBETÓN


BYTOVÝ PODNIK MICHALOVCE 

plocha: 600m2
materiál: NOVAMINERAL,POLIBIT


BYTOVÝ PODNIK TREBIŠOV 
tel.:056/6722176 

plocha: 300m2
materiál: NOVAMINERAL,POLIBIT


BUDOVA SLOVENSKEJ POISŤOVNE TREBIŠOV – NOVOSTAVBA 

plocha: 1 800m2
CELÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ + VEGETAČNÁ STRECHA
materiál: NOVABOND, NOVATER


OBYTNÉ DOMY HUMENNÉ
tel.: 057/754511 Ing. Lopata 

plocha: 2 800 m2
materiál: NOVAMINERAL, POLIBIT


OBYTNÝ DOM ENERGOBYT HUMENNÉ 

plocha: 1 200 m2
materiál: NOVAMINERAL, POLIBIT, POLYBETÓN


HOTEL VIHORLAT SNINA 

plocha: 3370 m2
materiál: NOVAMINERAL,NOVATER,POLYBETÓN


JEDNOTA - SD HUMENNÉ
tel.: 057/62631 p. Šichula

plocha: 990 m2

materiál: NOVAMINERAL,POLIBIT,POLYBETÓN


ULIČ - NÁKUPNÉ STREDISKO A ZVS
tel.:057/62631 p. Šichula 

plocha: 960 m2
materiál: NOVAMINERAL, NOVATER


BENZINOL - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA BRATISLAVA 

plocha: 1 260 m2
materiál: NOVATECNO,POLIBIT


NsP RUŽINOV BRATISLAVA 

plocha: 4 100 m2
materiál: FLEXGUM P-min., FLEXGUM P, POLYBETÓN


BYTOVÉ DOMY SNINA - SVB 

plocha: 2 500 m2
materiál: NOVAMINERAL, POLIBIT, POLYBETÓN


SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE VOJANY

plocha: 150 m2

materiál: NOVAMINERAL, NOVATER


plocha 2: 3 050m2

materiál: FÓLIA GRABODACH


NsP TREBIŠOV

plocha: 15 000 m2
materiál: NOVAMINERAL, POLIBIT, POLYBETÓN


PRAKO _ PRÍRUBY PRAKOVCE 
oprava medzistrešných žľabov

plocha: 2 500 m2
materiál: NOVATER, NOVABOND


MLIEKAREŇ SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

plocha: 1 200 m2
materiál: NOVAMINERAL, NOVATER, POLYBETÓN


BYTOVÉ DRUŽSTVO HUMENNÉ
bytový dom PLESNIVEC,VIHORLAT,VERCHOVINA 

plocha: 5 600 m2
materiál: NOVAMINERAL, NOVATER, POLYBETÓN


NsP KRAMÁRE, BRATISLAVA 

plocha: 1 500 m2
materiál: NOBASIL, NOVATECNO, POLIBIT


NsP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 

plocha: 800 m2
materiál: NOVAMINERAL, NOVATER, POLYBETÓN


POĽNOBANKA ZVOLEN
dodávka celého strešného plášťa

plocha: 225 m2

ŠZÚ TREBIŠOV 

plocha: 850 m 2
materiál: NOVAMINERAL, NOVATER, POLYBETÓN


OBYTNÉ DOMY ENERGOBYT HUMENNÉ 

plocha: 1 511m2
materiál: NOVAMINERAL, POLIBIT, POLYBETÓN


ZŠ DUBNICA NAD VÁHOM 

plocha: 3 120 m2
materiál: NOVAMINERAL, POLIBIT, POLYBETÓN


LEKÁREŇ - KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
PhMr. Ažaltovičová 

plocha: 544 m2
materiál: NOVAMINERAL, NOVATER


NsP KOMÁRNO 
Ing. Dorotovič 

plocha: 2 000 m2
materiál: NOVAMINERAL, NOVATER, POLYBETÓN


EVO VOJANY
Ing. Kark 

plocha: 17 100 m2
materiál: NOVAMINERAL, NOVATER, POLYBETÓN


BYTOVÉ DRUŽSTVO VRANOV
bytový dom č 1 220, U2, R11 

plocha: 1 250 m2
materiál: NOVAMINERAL, NOVATER, POLYBETÓN


BYTOVÝ DOM ROSNÁ KOŠICE
zateplenie strešného plášťa 

plocha: 559 m2
materiál: ITER FORTE, ITER NORD, NOBASIL


BYTOVÝ DOM VRANOV N. TOPĽOU č.999
zateplenie strešného plášťa 

plocha: 1 600 m2
materiál: ITER FORTE, ITER NORD, POLYBETÓN


ČS PHM - celý strešný plášť

SAČUROV - VEDAG
plocha: 135 m2

ROŽŇAVA AVANTI - NOVAGLASS
plocha: 276 m2

SL.NOVÉ MESTO AVANTI - NOVAGLASS
plocha: 150 m2

MICHALOVCE SLOVNAFT – NOVAGLASS
plocha: 400 m2

DVORY NAD ŽITAVOU
plocha: 105 m2


BYTOVÝ DOM MICHALOVCE A2-216BJ
so zateplením 

plocha: 3 300m2
materiál: ITER NORD, ITER FORTE, POLYBETÓN


NsP VRANOV NAD TOPĽOU 
so zateplením

plocha: 3124 m2
materiál: FLEXGUM, FLEXGUM MINERAL, POLYBETÓN


BYTOVÉ DOMY HUMENNÉ
so zateplením, Ing. Sadloňová 

plocha: 26 200 m2
materiál: POLIBIT, NOVAMINERÁL, POLYBETÓN


DPMP a.s. PREŠOV
zateplenie strešného plášťa, p. Košina 

plocha: 1 300 m2
materiál: POLIBIT, NOVATECNO, POLYBETÓN


BYTOVÝ DOM MICHALOVCE A5-144 b.j.
so zateplením 

plocha: 2 109m2
materiál: VELOBIT, POLIBIT, POLYBETÓN


PREMAG BRATISLAVA 

plocha: 650 m2
materiál: NOVAGLASS


MECOM HUMENNÉ
celý strešný plášť so zateplením, Ing. Dziák 

plocha: 20 000 m2
Výrobné haly
materiál: NOVAMINERÁL, POLIBIT, POLYBETÓN


ŠPaC PREŠOV
celý strešný plášť so zateplením, Ing. Šofranko 

plocha: 3 000 m2
Výrobné haly
materiál: POLIBIT, NOVATECNO, POLYBETÓN


SLSP TREBIŠOV
so zateplením, Ing. Zajac - INICO TV 

plocha: 1 200 m2
materiál: NOBASIL, NORDGUM, NORDGUM MINERALE

SLSP SABINOV 
Ing. Fígeľ 

plocha: 481m2
materiál: ELASTOVILL, ALPINBAHN, HAIRONVILLE


NÚP-OÚP KOŠICE III 
Ing. Briškár 

plocha: 1 400 m2
materiál: NORDGUM, NORDGUM MINERALE


BAUMAX PREŠOV 
celý strešný plášť so zateplením 

plocha: 6 600 m2
materiál: POLYSTYRÉN, FÓLIA FLAGON


VODOJEM VEĽATY 

plocha: 600 m2
materiál: FÓLIA FLAGÓN


BYTOVÉ DOMY SNINA 
so zateplením, Ing. Fecko

plocha: 300 m2
materiál: ARFLEX, ARFLEX MINERAL, POLYBETÓN

BYTOVÉ DOMY SNINA 
so zateplením, Ing. Fecko 

plocha: 6 200 m2
materiál: POLIBIT, NOVAMINERAL, POLYBETÓN


MKS KOMÁRNO 

plocha: 1 347 m2
materiál: NOVAGLASS


NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKÁ, BRATISLAVA
PPS BETÓN
plocha: 400 m3

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA BRATISLAVA
PPS BETÓN
plocha: 200 m3

VEĽKOSKLAD HRAČIEK - GLOBAL BRATISLAVA
PPS BETÓN
plocha: 190 m3


NsP VRANOV NAD TOPĽOU 
prístavba CHIRURGIE, p. Pačuta 

plocha: 1 500 m2
materiál: FÓLIA FLAGON


ŠPaC BARDEJOV 
celý strešný plášť so zateplením 

plocha: 2 700 m2
Výrobné haly
materiál: POLIBIT, NOVATECNO, POLYBETÓN


SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV
HUMENNÉ, p. Šichula, p. Hodor 

plocha: 1 600m2
materiál: POLIBIT, NOVAMINERAL, POLYBETÓN


DOBREX s.r.o. - MICHALOVCE
JUDr. Dobranský- strešný plášť so zateplením 

plocha: 430 m2
Výrobné haly
materiál: NORDGUM,MINERALE,POLYBETÓN


PBaH TREBIŠOV 
Ing. KolodI 

plocha: 510 m2
materiál: NOVAMINERAL, POLIBIT


TRUCK CENTRUM PEMA KOŠICE
celý strešný plášť 

plocha: 3 800 m2
Skladovo-výrobné haly
materiál: POLYBETÓN, ROCKWOOL, VEDATOP TM, VEDATECT


PROJEKT SANÁCIE STRIECH A SVETLÍKOV PRE SIEMENS AUTOMOTIVE MICHALOVCE

BAUMAX KOŠICE - celý strešný plášť 

plocha: 9 500 m2
materiál: ORSIL, SIKAPLAN

ELEKTRODOM NAY KOŠICE - celý strešný plášť 

plocha: 2500m2
materiál: RANNILA,ROCKWOOL,FLAGON


MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA 

plocha: 1 500 m2
materiál: NOBASIL, SIKAPLAN

HYPERNOVA NYMBURK- celý strešný plášť 

plocha: 5 000 m2
materiál: SIKA, ORSIL


SB IN MART BARDEJOV- celý strešný plášť
Výrobné haly

plocha: 15 119 m2
materiál: POLYBETÓN, FLEXGUM, FLEXGUM MIN
Preinvestovaný finančný objem: 9 610 000,- SK

KAUFLAND KOŠICE - celý strešný plášť 

plocha: 8 300 m2 
materiál: RANNILA, ROCKWOOL, SIKAPLAN
Preinvestovaný finančný objem: 11 610 000,- SK


Sklad - COCA COLA KOŠICE - celý strešný plášť 

plocha: 2 400 m2
Skladová hala
materiál: RANNILA, ROCKWOOL, SIKAPLAN

PEUGEOT MICHALOVCE - celý strešný plášť 

plocha: 1 500 m2
celý obvodový plášť 1 000 m2

Servisná hala
materiál: RANNILA, ROCKWOOL, SIKAPLAN


SPP Michalovce - strešná nadstavba 

plocha: 1 000 m2
materiál: RANNILA, ROCKWOOL, RHENOFOL

SCP RUŽOMBEROK - celý strešný plášť 

plocha: 1 900 m2
Výrobno-skladová hala
materiál: NOBASIL, POLYSTYRÉN, SIKAPLAN


BYTOVÉ DOMY MICHALOVCE- so zateplením 

plocha: 1 800m2
materiál: POLIBIT, POLYBETÓN, NOVAMINERAL

JEDNOTA NITRA - ZVOS a. s. TREBIŠOV
Oblúková hala 1 300 m2
materiál: POLIBIT, POLYBETÓN, NOVATECNO
Budova Jednoty 950 m2


MESTO SNINA - MATERSKÉ ŠKOLY SNINA

plocha: 1 500 m2
materiál: SIKAPLAN 15 G

MESTO TREBIŠOV- ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

plocha: 750 m2
materiál: SIKAPLAN 15 G


BILLA TREBIŠOV- celý strešný plášť 

plocha: 2 000 m2
materiál: FLAGON, POLYSTYRÉN

LUKO- K STARÁ ĽUBOVŇA- KRAJČÍRSKE DIELNE

plocha: 1 500 m2 Výrobné haly
materiál: POLYBETÓN, FLEXGUM, FLEXGUM MIN


SVIDNÍK - BYTOVÝ DOM BYTSPOL E 

plocha: 1 200 m2
materiál: POLYBETÓN, FLEXGUM, FLEXGUM MIN

BILLA SNINA- celý strešný plášť 

plocha: 1 900 m2
materiál: FLAGON, POLYSTYRÉN


SPIŠSKÁ NOVÁ VES – EMBRACO- celý strešný plášť
Výrobno-skladové haly

plocha: 9 500 m2
materiál: SIKAPLAN, NOBASIL
Preinvestovaný finančný objem: 5 770 000,- SK

KOŠICE MERCEDES- celý strešný plášť

plocha: 2 200 m2
Servisná hala
materiál: RANNILA, NOBASIL, SIKAPLAN


KOŠICE TRUCK CENTRUM- celý strešný plášť 

plocha: 300 m2
materiál: RANNILA, NOBASIL, SIKAPLAN

BYTOVÉ DRUŽSTVO MICHALOVCE - BD B12 

plocha: 1 200 m2
materiál: POLYBETÓN, NOVATECNO, POLIBIT


VIACÚČELOVÁ TELOCVIČŇA SABINOV

- výstavba stavby ako celok
- dodávka a montáž vzduchotechniky
- dodávka a montáž podláh
- dodávka a montáž podlahových krytín
- dodávka a montáž sadrokartónov
- dodávka a montáž ústredného kúrenia
- dodávka a montáž zdravotechniky
- dodávka a montáž stolárskych výrobkov 
- dodávka a montáž plynovej prípojky
- dodávka a montáž spevnených plôch
- dodávka a montáž ELI

Preinvestovaný finančný objem: 45 336 000,- SK

KERKO, a. s. MICHALOVCE 
Ing. Svoboda- celý strešný plášť 

plocha: 26 683 m2
Výrobné haly
materiál: POLYBETÓN, FLEXGUM, FLEXGUM MIN

Preinvestovaný finančný objem: 23 175 000,- SK


PRIEMYSELNÝ PARK SPIŠSKÁ NOVÁ VES- D+ M OBALOVEJ KONŠTRUKCIE HÁL
Výrobné haly
materiál: celý obvodový plášť RANNILA - stavebné úpravy 3 000 m2
- strešný plášť 8 000 m2
- dodávka a montáž svetlíkov 

Preinvestovaný finančný objem: 17 800 000,- Sk

PRIEMYSELNÝ PARK GUTTMANOVO HUMENNÉ

Výrobné haly
materiál: 
STREŠNÝ PLECH, ROCKWOOL, SIKAPLAN

- celý strešný plášť 8 000 m2- stavebné úpravy
- dodávka a montáž svetlíkov

Preinvestovaný finančný objem: 20 090 000,- SK


NAY PREŠOV- celý strešný plášť 2 000 m2

- dodávka a montáž svetlíkov
materiál: STREŠNÝ PLECH, ROCKWOOL, SIKAPLAN

JOBELSA KOŠICE- strešný plášť 12 000 m2
Výrobné haly materiál: SIKAPLAN, FLEXGUM MIN
- dodávka a montáž svetlíkov 
- stavebné úpravy
Preinvestovaný finančný objem: 10 900 000,- Sk


SCA HYGIENE PRODUCTS GEMERSKÁ HôRKA 
Výrobno-skladová hala

- strešný plášť 5 000 m2 SIKAPLAN, ROCKWOOL
- obvodový plášť PANEL BRUCHA
- sadrokartónové steny - stavebné úpravy

Preinvestovaný finančný objem: 24 990 000,- Sk

PARFE PREŠOV- strešný plášť 1 900 m2
Skladová hala
materiál: SIKAPLAN, ROCKWOOL

Preinvestovaný finančný objem: 2 740 000,- SK


LOGISTICKÉ CENTRUM LIDL PREŠOV– ZÁBORSKE PETROVANY

Skladová hala 36 000 m2
- pokládka trapézových plechov

Preinvestovaný finančný objem: 2 230 000,- SK

CHEB JSP 

plocha: 3 100 m2
Výrobná hala - montáž strešného plášťa


POHOŘELICE S. N. O. P. - strešný plášť 5 500 m2
Výrobná hala
Materiál: SOPREMA, NOBASIL, POLYSTYRÉN

TUBEX ŽARNOVICA 

Výrobná hala Materiál: trapézový plech, parozábrana, NOBASIL, ELASTOFOL 3mm
- strešný plášť 9 000 m2

Preinvestovaný finančný objem: 14 400 000,- SK


M Centrum Prešov Predajno-skladové haly 

Materiál: polystyrén PSE, polystyrénový betón, asf. pásy BAUDER 2x
- strešný plášť 8 000 m2

Preinvestovaný finančný objem: 4 989 409,- Sk

ZSŠ MEDZILABORCE – TELOCVIČŇA 600 m2

materiál: FLEXGUM, FLEXGUM MIN,
Preinvestovaný finančný objem:  513 870,- Sk

POLYF. OBJEKT ŽILINA VLČINCE - strešný plášť 3 200 m2
Bytové domy
Materiál: polystyrén PSE, polystyrénový betón, asf. pásy BAUDER 2x

Preinvestovaný finančný objem: 4 428 362,- SK


VÝSTAVBA CELÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV:
AUTOCENTRUM VOLKSWAGEN MUKAČEVO

- realizácia v spolupráci s Pozemnými stavbami Bardejov
DÍLERSKÝ AUTOCENTRUMVOLKSWAGEN V MUKAČEVE
Preinvestovaný finančný objem: 2 400 000,- EUR

AUTOSERVIS HYUNDAI MUKAČEVO

– realizácia v spolupráci s Pozemnými stavbami Bardejov
Preinvestovaný finančný objem: 2 300 000,- EUR


ZÁVOD NA VÝROBU AUTOSEDAČIEK DOLYNA
Preinvestovaný finančný objem: 2 800 000,- EUR

AUTOKLAMPIARSTVO MUKAČEVO
– realizácia v spolupráci s Pozemnými stavbami Bardejov


VÝSTAVBA AUTOSERVISU ŠKODA SHOWROOM SERVICE ĽVOV
Preinvestovaný finančný objem: 1 500 000,- EUR

VOLKSWAGEN ĽVOV
– realizácia v spolupráci s Pozemnými stavbami Bardejov
SHOWROON SERVICE VOLKSWAGEN ĽVOV
Preinvestovaný finančný objem: 1 000 000,- EUR


TEXWASCH GONSER TREBIŠOV
- strešný plášť 4 180 m2

Výrobná hala
Materiál: SIKAPLAN, POLYSTYRÉN
Preinvestovaný finančný objem: 2 999 000,- Sk

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA HUMENNÉ
- strešný plášť 3 750 m2

TRAPÉZ. PLECHY, SIKAPLAN, ROCKWOOL, PPS BETÓN
Preinvestovaný finančný objem: 6 238 592,- SK


BD BRATISLAVA – KARLOVÁ VES, DLHÉ DIELY (CONDOMINIUM RENAISSANCE)

- kompletná dodávka a montáž strešného plášťa 7 500 m2 
- vegetačné strechy
- balkóny vrátane Schluter systémov
- zatepľovací fasádny systém

Materiál: PPS BETÓN, ROCKWOO, AUSTROTHERM, FLAGON

Preinvestovaný finančný objem: 22 774 033,- SK

ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA,
VERED MLYNSKÉ NIVY

- kompletná dodávka a montáž strešného plášťa 2 030 m2 Materiál: PPS BETÓN, FLAGON

Preinvestovaný finančný objem: 3 460 000, -Sk


POLYF. OBJEKT ZÁHRADNÍCKA – SVATOPLUKOVÁ BRATISLAVA

- kompletná dodávka a montáž strešného plášťa 780 m2

Materiál: polystyrén PSE, polystyrénový betón, SIKAPLAN, FLAGON 

Preinvestovaný finančný objem: 1 071 660, -Sk

KAUFLAND ZVOLEN

- strešný plášť 2 100 m2

materiál: SIKAPLAN, NOBASIL, NOBASIL
Preinvestovaný finančný objem: 3 200 000,- SK

KSNC MICHALOVCE
Polyfunkčná hala

- strešný plášť 5 000 m2
materiál: SIKAPLAN, ROCKWOOL
Preinvestovaný finančný objem: 8 722 000,- SK

ABC KLIMA KE
Skladová hala

- strešný plášť 1 100 m2
materiál: SIKAPLAN, ROCKWOOL, PPS BETÓNY, POLYSTYRÉN
Preinvestovaný finančný objem: 1 902 000,- SK


PO OLS BRATISLAVA Polyfunkčná hala

- strešný plášť
materiál: FLAGON, PPS BETÓN, POLYSTYRÉN

Preinvestovaný finančný objem:  1 107 000,- Sk

ZIPAVA STUPAVA- strešný plášť 3 100 m2
Bytové domy
Materiál: POLYSTYRÉN PSE, POLYSTYRÉNOVÝ BETÓN, ASF. PÁSY NOVA
GLASS 2x

Preinvestovaný finančný objem: 7 800 000,- SK


BD SEBERÍNIHO BRATISLAVA
Bytové domy 

materiál: polystyrén PSE, polystyrénový betón, asf. pásy NOVAGLASS 2x

- strešný plášť 960 m2
- zatepľovací fasádny systém

Preinvestovaný finančný objem: 1 680 000,- Sk

PRESTAVBA OBJEKTU ESOX BRATISLAVA- strešný plášť 550 m2
Výrobna hala
Materiál: POLYSTYRÉN, PSE, NOBASIL, SPE, SIKAPLAN
Preinvestovaný finančný objem: 20 480,- EUR


Humenné – predajné a servisné centrum KIA
- strešný plášť 1 000 m2

Výrobna hala

materiál: polystyrén, SIKAPLAN
Preinvestovaný finančný objem: 18 320,- EUR

MULTIFUNKČNÁ TELOCVIČŇA ROŽŇAVA
Výrobná hala - strešný plášť 2 100 m2
Materiál: polystyrén, SIKAPLAN, PPS BETÓNY
Preinvestovaný finančný objem: 53 565,- EUR

Generálny dodávateľ: ING STEEL, Tomášikova 17, 820 09 BRATISLAVA


ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA SEČOVCE
- strešný plášť 530 m2

Materiál: polystyrén PSE, PPS BETÓNY, asf. pásy NOVAGLASS 2x
Preinvestovaný finančný objem: 24 000,- EUR

REKONŠTRUKCIA ZŠ A MŠ JELŠAVA
- strešný plášť 2 300 m2

materiál: polystyrén, SIKAPLAN
Preinvestovaný finančný objem: 61 000,- EUR rok 2009
Generálny dodávateľ: CHEMKOSTAV a.s., K. Kuzmányho 22, Michalovce


EMPORIA CITY RESIDENCE – BYTOVÝ KOMPLEX ZVOLEN strešný plášť
Bytové domy
Materiál: polystyrén PSE, PPS betóny, asf. pásy VEDAG 2x,dlažby + vegetačná strecha, štrkový násyp

Preinvestovaný finančný objem: 235 000,- EUR

Generálny dodávateľ: VÁHOSTAV- SK, a. s., Hlinská 40, 011 18 Žilina , rok 2010/2011

ROZŠÍRENIE SKLADOVEJ KAPACITY NAFTA – GAJARY-BÁDEN

– dodávka a montáž obvodových a strešných plášťov Výrobná hala 2 100 m2
materiál: polystyrén, SIKAPLAN, PPS betóny, trapézové plechy, sendvičové panely

Preinvestovaný finančný objem: 162 000,- EUR

Generálny dodávateľ: ZIPP- Bratislava


PERLA RUŽINOVA – POLYFUNKČNÉ CENTRUM MIEROVÁ UL. BRATISLAVA

– strešný plášť 2 400 m2

Bytové domy 
materiál: polystyrén EPS, PPS betóny, asf. pásy NOVAGLASS 2x, štrkový násyp

Preinvestovaný finančný objem: 180 000,- EUR

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE KARDURO TREBIŠOV 

– stavba ako celok
Preinvestovaný finančný objem: 500 000,- EUR


OBYTNÝ SÚBOR DEVÍNSKY DVOR
Strešné konštrukcie – strešný plášť
Bytové domy
materiál: obrátená strecha- polystyrén, MAPEPLAN, štrkové zásypy

Preinvestovaný finančný objem: 113 891,- EUR
Objednávateľ: EIFFAGE construction slovenská republika, s.r.o. , Mlynské Nivy 58, Bratislava

REVITALIZÁCIA VÝROBNEJ HALY SPOLOČNOSTI DÚHA, A.S. HANISKA PRI PREŠOVE
– demontáž, dodávka a montáž obalovej konštrukcie haly vrátane svetlíkov okien a vrát
Výrobná hala
strecha: 3 600 m2, fasáda 1 800 m2
materiál: trapézové plechy, rockwool, polystyrén, fatrafol, sendvičové panely, výplne otvorov

Preinvestovaný finančný objem: 716 111,- EUR
Objednávateľ: DÚHA, a.s., ČAPAJEJOVA 29, Prešov


NEMOCNICA POPRAD: prístavba
- strešný plášť
Materiál: polystyrén, SIKAPLAN, štrkový zásyp

Preinvestovaný finančný objem: 55 194,- EUR, rok 2011
Generálny dodávateľ: CHEMKOSTAV, a.s., K. KUZMÁNYHO 22, Michalovce

FAKULTNÁ NEMOCNICA PREŠOV– Internistický monoblok
D + M strešného plášťa + klampiarske prvky
Preinvestovaný finančný objem 99 478,- EUR rok 2011

Objednávateľ: Chemkostav a. s., K. Kuzmányho 22, 071 01 Michalovce


EURONICS ZVOLEN:
„ Obchodné centrum Euronics TPD Zvolen“ 

REALIZÁCIA KOMPLETNÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Preinvestovaný finančný objem 212 100,- EUR , rok 2011
Generálny dodávateľ: ZIPP Bratislava, Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava

ZARIADENIE PRE SENIOROV:
Prístavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov
Preinvestovaný finančný objem 151 044 ,- EUR , rok 2011/2012

Generálny dodávateľ: Chemkostav a. s., K. Kuzmányho 22, 071 01 Michalovce


Partizánska ľupča: REKONŠTRUKCIA+ MODERNIZÁCIA ZŠ+ mŠ
– REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA STRECHY
Preinvestovaný finančný objem: 183 000 ,- EUR

Generálny dodávateľ: EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ZKW KRUŠOVCE: Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce
D+M strešných konštrukcií a strešného výlezu

Preinvestovaný finančný objem 780 000 ,- EUR rok 2012
Generálny dodávateľ: ZIPP BRATISLAVA, Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava


PEKÁRNE PREŠOV: MODERNIZÁCIA STRECHY PEKÁRNE PREŠOV D+M srešného plášťa 1230 m2

materiál: Fatrafol 807, Viplanyl, odvetrávacie hlavice
Preinvestovaný finančný objem  14 773 ,- EUR rok 2012

Generálny dodávateľ: Šarišské pekárne a cukrárne a. s. Prešov

BD KOŠKOVCE: obnova bytového domu 

Preinvestovaný finančný objem 71 964 ,- EUR rok 2012

Objednávateľ: BD, Laborecká 58, 066 37 Humenné


BD HUMENNÉ : GENERÁLNE OPRAVY STRIECH
BLOK C -1/B MáJOVá 68 MEDZILABORCE 24 677,- EUR
BLOK K – 1 KUKORELiHO 22,24,26 HUMENNÉ 28 729,- EUR
BLOK A8/3, SNP č. 32, PARTIZáNSKA č. 16,18 HUMENNÉ 42 804,- EUR
BLOK A8/1, SNP č. 38,40,42 HUMENNÉ 39 089,- EUR

Objednávateľ: BD, Laborecká 58, 066 37 Humenné

AXXENCE SLOVAKIA PARK
ADMINISTRATÍVNO PREVÁDZKOVÝ OBJEKT

Strešný plášť, fasáda, oceľové konštrukcie
Preinvestovaný finančný objem 182 400 ,- EUR rok 2012/2013


Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA, Mlynské Nivy 61/A, 820 15 BRATISLAVA


FRANCÚZSKE CENTRUM 2. ETAPA, POLYFUNKČNÝ OBJEKT HUMENNÉ D+ M STREŠNÉHO PLÁŠŤA+ KLAMPIARSKE PRVKY, PANELOVÉ FASÁDNE SYSTÉMY

Preinvestovaný finančný objem 202 417 ,- EUR , rok 2012/2013

Objednávateľ: CHEMKOSTAV HSV HUMENNÉ A. S.,

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE
d + m strešného plášťa

Preinvestovaný finančný objem 33 000 ,- EUR , rok 2013

Objednávateľ: CHEMKOSTAV a. s.


SLOVAKIA TREND SOBRANCE
d + m obvodového a strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 50 379,- EUR rok 2013 

Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA

OFO VODERADY, D + M OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA
Preinvestovaný finančný objem 1 277 365,- EUR rok 2013 

Objednávateľ: REALIZ a. s.


DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SEČOVCE d + m strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 87000 ,- EUR rok 2013 

Objednávateľ: HORNEX, a. s.

ODLETOVÁ HALA LETISKO POPRAD
d + m obvodového a strešného plášťa

Preinvestovaný finančný objem 204 566 ,- EUR rok 2013
Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.


DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE
d + m strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 68 000 ,- EUR rok 2013-2014

Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA CHEMKOSTAV HSV HUMENNÉ
d + m strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 31 651,- EUR rok 2013-2014 

Objednávateľ: CHEMKOSTAV HSV, a. s.


ADMINISTRATÍVNA BUDOVA V AREÁLI FIRMY ZVOS TREBIŠOV
Rekonštrukcia obvodového plášťa
Rekonštrukcia strešného plášťa
Rekonštrukcia odkvapového chodníka 
Preinvestovaný finančný objem 27 450,00 EUR rok 2013

Objednávateľ: Zemplínska veľkoobchodná spoločnosť, a.s.,
Skladná 3, 075 01 Trebišov

BYTOVÝ DOM HÚSKOVA 3, KOŠICE
d + m strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 28 000,- EUR, rok 2014

Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Húskova 3


TEN EXPRES d + m strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 56 000,- EUR rok 2014

Objednávateľ: Royal Invest, Zvolen

ACTIVE ZONE POPRAD
d + m strešného a obvodového plášťa (Kingspan) 

Preinvestovaný finančný objem 786 000 ,- EUR rok 2014 

Objednávateľ: Keraming, Trenčín

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA MICHALOVCE, TREBIŠOV, STARÁ ĽUBOVŇA
d + m strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 72 200 ,- EUR rok 2014 

Objednávateľ: Slovenská sporiteľňa

BD HODVÁBNA 2 -10, TREBIŠOV
d + m strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 71 090 ,- EUR rok 2014 

Objednávateľ: OSBD Trebišov


BD TYRŠOVA 7, SOBRANCE
d + m strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 22 701 ,- EUR rok 2014 

Objednávateľ: MBP Sobrance

SLOBODÁREŇ PEZINOK
d + m strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 69 615 ,- EUR rok 2014

Objednávateľ: ZIPP Bratislava, spol. s r. o.


MŠ SLÁDKOVIČOVA, REVÚCA
d + m strešného plášťa
Preinvestovaný finančný objem 34 195 ,- EUR rok 2015 

Objednávateľ: Mesto Revúca

SBAJ INMART, BARDEJOV
(Rekonštrukcia výrobnej haly závodu SBAJ INMART,
Bardejov - Projekt obnovy obalových konštrukcií)

Dodávka a montáž kontaktného zatepľovacieho systému obvodového plášťa o výmere 10 000 m2 
Dodávka a montáž zateplenia strešného plášťa o výmere 22 000 m2
Výmena okien a dverí o ploche 1000 m2
Výmena strešných svetlíkov o výmere 680 m2

Výmena garážových vrát
Zateplenie vnútorných priestorov, murárske práce, odkvapové chodníky a iné súvisiace práce

Preinvestovaný finančný objem – v realizácii: 1 946 004,26,- EUR rok 2015

Objednávateľ: SBAJ INMART, a.s., Duklianska 21, 085 01 Bardejov